Vizyonumuz


İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri, yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde süratle gerçekleştirilmektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunularak, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Teşkilat Şemasında bulunan tüm birimlerin personel büroları ile koordinasyon oluşturulması, yeni yayımlanan mevzuatların doğru yorumlanması ve uygulamaya konulması sağlanmaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Daire Başkanlığı olarak, düzenlenen eğitim programları ile personel geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve personelin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer ilkeleri ile yetkinlik ölçütlü performanslarını da göz önünde bulundurarak kurum içerisinde yükselmeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu doğrultuda oluşacak görevlerindeki iş tatminlerinin, katılımlarını ve kuruma olan aidiyet duygusunu güçlendirmek için gerekli özen gösterilmektedir.

Designneuro